cyf

 

 

Oes y byd i'r iaith Gymraeg

Rhaglen 2015/2016

 

 

Yn sgil ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol ‚'r Fenni mae cynifer o weithgareddau'n digwydd nes ei bod hi'n amhosibl i ni drefnu ein rhaglen arferol. Mae'r rhestr isod felly yn cynnwys: cyfarfodydd y Cymreigyddion, cyfarfodydd ar y cyd gyda grwpiau eraill a digwyddiadau Cymraeg eu hiaith i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2016.

 

 

Ionawr

Nos Sul 17eg

Gwasanaeth y Plygain
6:00 y.h. yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Stryd y Pobydd NP7 5BH
Ar Űl y gwasanaeth bydd casgliad ar gyfer apÍl leol Eisteddfod 2016

 

Nos Fawrth 26ain

Noson yng nghwmni Manon Rhys a T James Jones
7:30 y.h. Llyfrgell y Fenni
Pris mynediad £10, gan gynnwys lluniaeth, a thelir yr arian wrth y drws ar y noson.
Bydd pob elw yn mynd at apÍl leol Eisteddfod 2016.
Mae rhaid i chi fwcio lle, felly ewch i'r wefan Eventbrite trwy glicio yma.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Chwefror

Nos Fawrth 9fed

Noson yng nghwmni Betsan Powys
7:30 y.h. Lleoliad i'w gadarnhau
Pris mynediad £10
Bydd pob elw yn mynd at apÍl leol Eisteddfod 2016.

 

Nos Sadwrn 27ain

Cinio Blynyddol.
Neuadd y Pentref, Llanffwyst. 7:00 y.h. (swper am 7:30)
Adloniant gan Katherine Thomas a Llio Evans (WNO)
Pris y noson £28. Pob elw at apÍl leol Eisteddfod Genedlaethol 2016
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Mawrth

Nos Fawrth 22ain

Noson yng nghwmni Tweli Griffiths
manylion i'w gadarnhau

Ebrill

Nos Fawrth 26ain

Yr Athro Peter Wynn Thomas - Diarhebion y Gymraeg
7:30 y.h. Neuadd y Pentref, Llanffwyst

 

Os ydych chi am gael neges e-bost i ddwyn pob cyfarfod i’ch cof, anfonwch eich cyfeiriad e-bost at: post@cymreigyddion.org.uk